Marchew - Sklep ogrodniczy

 Statystyki
Statystyki
Jesteśmy też na facebooku.
POLUB NAS
Przejdź do treści

Menu główne:

Marchew

Porady > Warzywa - choroby
Marchew- choroby, szkodniki i ich zwalczanie
(wybór tematu przez kliknięcie na nim)


 CHOROBY:
Zgnilizna twardzikowa Sclerotinia sclerotiorum
Mączniak prawdziwy baldaszkowatych Erysiphe heraclei
Chwościk marchwi Cercospora carotae
Rizoktonioza marchwi Rizoctonia
Parch zwykły Streptomyces scabies
Mokra zgnilizna korzeni Erwinia carotovora
Alternaria naci i czarna zgnilizna korzeni  Alternaria nauci i Alternari radicina


 SZKODNIKI:
Połyśnica marchwianka   Psila rosae
Bawełnica topolowo-marchwiana   Pemphigus phenax
Rolnice   Agrotis
Mszyca głogowo-marchwiana   Disaphis crataegi
Golanica zielonka   
Trioza apicalis
Guzak północny   Meloidogyne hapla

 Zgorzel siewek
Sprawca choroby: łac. Pythium spp. /Rhizoctonia solani / Fusarium spp. / Phytophthora spp.

Objawy choroby:
Zgorzel siewek jest to choroba grzybowa, występująca w okresie kiełkowania nasion różnych roślin oraz produkcji rozsady, powodując masowe zamieranie kiełków przed wschodami (zgorzel przedwschodowa) lub siewek po wschodach (zgorzel powschodowa). Porażone kiełki brunatnieją, czernieją, przewracają się i zamierają. Na siewkach występują objawy żółknięcia i zamierania. Zniszczenie siewek poprzedzają objawy na korzeniach lub w części podliścieniowej, w postaci błyszczących, brunatnych plam. Wskutek porażenia części podliścieniowej siewek tworzą się przewężenia powodujące przewracanie się roślin.
Występowaniu zgorzeli siewek sprzyjają: duże zagęszczenie roślin, niskie temperatury w okresie wschodów oraz zbyt głęboki siew wydłużający wschody.

Zwalczanie:
Na rozsadnikach stosować tylko rozłożony kompost z dodatkiem piasku i mączki bazaltowej, co daje dobrą przepuszczalność podłoża i zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się wody. Nasiona zaprawiać przed siewem. Po wysiewie nasion nie dopuszczać do zaskorupiania się gleby przed wschodami. Rozsadę przed wysadzeniem dokładnie przejrzeć i odrzucić wszystkie rośliny z objawami zgorzeli. Takie rośliny można przeznaczyć na kompost.

Zobacz preparaty zwalczające Zgorzel siewek:
    Dithane Neotec 75 WG
    Sancozeb 80 WP
    Nemasol 510 SL
    Zaprawa nasienna T 75 DS/WS


przenosi na poczatek strony

  
 Zgnilizna twardzikowa Sclerotinia sclerotiorum
Sprawca choroby jest polifagiem (występuje na wielu gatunkach roślin). Ujawnia się zwykle pod koniec okresu wegetacji lub w trakcie przechowywania korzeni. Bardzo często choroba występuje na plantacjach nasiennych w okresie tworzenia się kwiatostanów. W miejscach zmienionych chorobowo pojawia się puszysty biały nalot grzybni. W jego obrębie tworzą się ciemnoszare lub czarne grudki (sklerocja), będące formą przetrwalnikową grzyba.
Zgniliźnie twardzikowej towarzyszą inne choroby marchwi, najczęściej mokra zgnilizna bakteryjna. W przechowalni wokół zainfekowanych korzeni, powstaje ognisko gnilne i choroba rozprzestrzenia się na zdrowe rośliny. Pierwotnym źródłem infekcji są sklerocja grzyba, zimujące w glebie w resztkach roślin lub w przechowalniach i opakowaniach jednostkowych. Choroba dostaje się do przechowalni lub kopca wraz z zakażonymi korzeniami lub resztkami liści i tam powoduje największe straty.
Zdolność do kiełkowania mają tylko sklerocja znajdujące się płytko pod powierzchnią gleby. Infekcja następuje najszybciej poprzez wszelkiego rodzaju zranienia roślin.
Profilaktyka i zwalczanie
Staranne i głębokie zaoranie resztek pożniwnych skutecznie ogranicza powstawanie pierwotnego źródła infekcji. Ryzyko wystąpienia choroby ogranicza uprawa warzyw w rotacji z roślinami zbożowymi lub trawami.
Unikać uprawiania marchwi po sałacie, fasoli, ogórkach i późnych odmianach kapusty.
Potencjalnym źródłem zakażenia są korzenie marchwi lub innych roślin uszkodzone przez owady.
Przestrzegać 3-letniej przerwy w uprawie na tym samym stanowisku roślin korzeniowych i tych, na których choroba występowała.

Zobacz preparaty zwalczające Zgnilizna twardzikowa:
    Contans XX
    Contans WG


przenosi na poczatek strony

 
 Mączniak prawdziwy baldaszkowatych Erysiphe heraclei

Objawy:
Choroba grzybowa, występująca głównie w końcowej fazie wzrostu roślin i nie wywołująca większych strat w plonie korzeni. Liście (głównie ich górna strona) i ogonki liściowe pokryte są białym, mączystym nalotem.

Profilaktyka i zwalczanie:
 Roślin baldaszkowatych nie należy uprawiać częściej niż co 3-4 lata na tym samym stanowisku. Unikać przenawożenia azotem. W rejonach silnego występowania choroby opryskiwać rośliny po zauważeniu pierwszych objawów zgodnie z zaleceniami

Zobacz preparaty zwalczające Mączniak prawdziwy baldaszkowatych:
    Nimrod 250 EC
    Signum 33 WG
    Zato 50 WG
    Amistar 250 SC
    Amistar Opti 480 SC


przenosi na poczatek strony

 

 Szara pleśń Botrytis cinerea
Szara pleśń stanowi potencjalne zagrożenie chorobowe dla marchwi, w okresie długotrwałego przechowywania. Początkowo na korzeniach widoczne są wodniste, lekko zagłębione plamy bez nalotu grzybni. W trakcie przechowania wrażliwość korzeni marchwi na szarą pleśń wzrasta i tkanki porażone pokrywają się obfitą szarą grzybnią z widocznymi czarnymi sklerocjami (forma przetrwalnikowa grzyba). Przy niższej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza nalot grzybni może być biały z tworzącymi się zarodnikami przetrwalnikowymi (sklerocjami). Porażone korzenie gniją tworząc rozprzestrzeniające się ogniska gnicia dla sąsiednich korzeni. Szarej pleśni może towarzyszyć także mokre gnicie bakteryjne korzeni.
Grzyb zasiedla glebę, resztki roślinne pozostawione na opakowaniach lub miejscach do składowania lub przechowania. Rośliny młode o dobrym wigorze i nieuszkodzone mechanicznie nie są atakowane. Inwazja grzyba odbywa się najczęściej w końcowym okresie wegetacji poprzez zamierające tkanki liści, uszkodzenia przez owady i mechaniczne podczas zbioru. Optymalną temperaturą dla rozwoju grzyba jest 5-20oC, jednak do masowego gnicia może dochodzić nawet w temperaturze 0oC.
Profilaktyka i zwalczanie
Podstawową metodą zapobiegania występowaniu tej choroby jest przeprowadzenie zbioru w czasie bezdeszczowej pogody i dobre osuszenie po oczyszczeniu z liści i gleby. Do przechowania można przeznaczać tylko zdrowe i nieuszkodzone mechanicznie korzenie.
Z chwilą wystąpienia w polu warunków sprzyjających rozwojowi choroby, zaleca się przeprowadzenie
1-2 zabiegów środkiem Grevit 200 SL (1,5 l/ha)
Zobacz preparaty zwalczające
AMISTAR® Opti 480 SC.


przenosi na poczatek strony

 Chwościk marchwi Cercospora carotae

Objawy:
Na brzegach liści pojawiają się okrągłe plamy z białym lub rudawobrązowym środkiem. Na ogonkach liściowych plamy są wydłużone. Podczas wilgotnej pogody plamy powiększają się, a liście brązowieją i zasychają. Grzyb poraża zwykle tylko najstarsze liście.Warunki rozwoju i infekcji.

Warunki rozwoju infekcji:
W okresie wegetacji rozprzestrzenia się za pomocą zarodników przenoszonych przez wiatr. Grzyb ma małe wymagania cieplne, a ilość infekcji zależy od częstych opadów.

Profilaktyka i zwalczanie:
 W przypadku tej choroby grzybowej ważne jest głębokie przyoranie resztek pożniwnych, stosowanie izolacji przestrzennej od zeszłorocznych plantacji marchwi i plantacji nasiennych, prawidłowe nawożenie i zmianowanie. Unikać przenawożenia azotem. W razie potrzeby wykonać oprysk zgodnie z zaleceniami.Grzyb może występować jednocześnie z alternariozą na tych samych roślinach.

Zobacz preparaty zwalczające:
Dithane NeoTec 75 WG
Sancozeb 80 WP
Mac-Mankozeb 75% WG


przenosi na poczatek strony

 Rizoktonioza marchwi Rizoctonia

Objawy:
U siewek powoduje zgorzele, a porażając rośliny w późniejszym okresie i w czasie przechowywania korzeni tworzy tzw. ospowatość korzeni. W górnej ich części pojawiają się początkowo ciemnobrązowe, z czasem czerniejące plamy. Tkanka w obrębie przebarwień obumiera, tworząc gnijące zagłębienia. Silnie porażone rośliny więdną i zamierają.

Warunki rozwoju i infekcji
Jest to grzyb odglebowy atakujący rośliny uprawiane na glebach lekkich, o odczynie kwaśnym. Patogen rozwija się w temperaturze 18-22 oC. W temperaturze powyżej 25 oC do infekcji dochodzi sporadycznie.Profilaktyka i zwalczanie:

Profilaktyka i zwalczanie:
Nie należy uprawiać marchwi po warzywach korzeniowych i ziemniakach, oraz przestrzegać 3-4 letniej przerwy w uprawie na tym samym polu.


przenosi na poczatek strony

  
 Parch zwykły Streptomyces scabies

Objawy:
Jest to dość rzadko występująca w Polsce choroba wywoływana przez bakterie zasiedlające glebę. Patogen ten poraża przede wszystkim ziemniaki, buraki i warzywa korzeniowe uprawiane najczęściej w monokulturze na glebach o odczynie obojętnym lub zasadowym. Bakterie wnikają do korzeni marchwi poprzez przetchlinki i wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne.

Warunki rozwoju infekcji:
Głównym źródłem zakażenia jest zainfekowana gleba, a także obornik pochodzący spod zwierząt karmionych liśćmi porażonych roślin. Rozwojowi bakterii sprzyja również nadmierne nawożenie azotem, oraz niedostateczna ilość wody w podłożu.Korzenie roślin porażonych we wczesnej fazie wzrostu ulegają najczęściej przewężeniu w miejscu infekcji, natomiast w późniejszej fazie pokrywają się strupowatymi, brunatnymi skorkowaceniami.

Profilaktyka i zwalczanie:
Aby zapobiec chorobie należy poprawić strukturę gleby - unikać jej przesuszania, zrezygnować z wapnowania, a na glebach alkaicznych stosować nawozy zakwaszające i zmianowanie (dobrym przedplonem są ogórki i fasola). Ponadto, warto wybierać odmiany odporne na ataki choroby. Utrzymywać pH gleby na odpowiednim poziomie.


przenosi na poczatek strony

 Mokra zgnilizna korzeni Erwinia carotovora

Objawy:
Już w polu na korzeniach pojawiają się drobne, zapadające się plamki, które szybko się powiększają, obejmując cały korzeń. Tkanka w obrębie plam mięknie, gnije i przekształca się w śluzowatą, cuchnącą, żółtawą masę.

Warunki rozwoju i infekcji:
Chorobę wywołują bakterie zimujące w resztkach pożniwnych. Wnikają do tkanki korzeni najczęściej przez uszkodzenia mechaniczne. Rozwojowi bakterii sprzyja wysoka temperatura i duża wilgotność w kopcach i przechowalniach.

Profilaktyka i zwalczanie:
Dezynfekcja przechowalni przed załadowaniem marchwi. Przerwa 3-4 letnia w uprawie marchwi, szczególnie wtedy, gdy wystąpiły objawy mokrej zgnilizny.


przenosi na poczatek strony

 
 Alternaria naci i czarna zgnilizna korzeni  Alternaria dauci i Alternari radicina

Objawy:
Obydwa gatunki grzybów wywołują bardzo podobne objawy, trudne do rozróżnienia w praktyce. W okresie wschodów są głównymi sprawcami zgorzeli siewek. W trakcie wegetacji, atakują w pierwszej kolejności najstarsze liście i ogonki liściowe, tworząc drobne brązowoczarne plamki, z czasem zlewające się. W skrajnych przypadkach może dojść do przedwczesnego, całkowitego zaschnięcia naci. W czasie przechowywania korzeni w górnej ich części tworzą się brunatnoczarne, wgłębione, suche plamy.

Warunki rozwoju infekcji:
Głównym źródłem choroby są zainfekowane nasiona, oraz resztki pożniwne z wcześniejszych lat. Rozwojowi tych grzybów sprzyja wysoka temperatura (20-30 oC) i umiarkowana wilgotność powietrza. W czasie wegetacji zarodniki rozprzestrzeniają się a wiatrem, wodą oraz na sprzęcie mechanicznym.

Profilaktyka i zwalczanie:
nie zakładać plantacji na terenach podmokłych przestrzegać 3-4 letniej przerwy w uprawie marchwi nasiona zaprawiać kompleksowo fungicydami
latem nie deszczować zbyt często, bardziej wskazane są większe dawki wody, lecz rzadziej w razie zagrożenia chorobą wykonać profilaktyczny oprysk na początku sierpnia środkierm zgodnym z zaleceniami
z chwilą pojawienia się pierwszych objawów na najstarszych liściach, należy systematycznie chronić plantację, wykonując opryski zgodnie z zaleceniami.
Zobacz preparaty zwalczające Alternarioza naci marchwi:
Signum 33 WG
Zato 50 WG
Amistar 250 SC
Amistar Opti 480 SC


przenosi na poczatek strony

 
 Połyśnica marchwianka Psila rosae
Objawy:
więdnięcie młodych roślin, z widocznym poczernieniem w dolnej części korzenia płytkie, ciemne korytarze, pod powierzchnią skórki korzenia, wypełnione rdzawymi, półpłynnymi odchodami

Rozwój:
Muchówka z rodziny połyśnicowatych. Postać dorosła jest błyszczącą muchą o długości 5 mm, z ostro zakończonym odwłokiem, oraz rdzawo-żółtą głową, czułkami i odnóżami. Występuje w naszym klimacie w dwóch, rzadko w trzech pokoleniach w ciągu roku. Szkodnik ten zimuje w stadium bobówki, którą opuszcza w maju, dlatego ważne jest by usytuować plantację z dala od ubiegłorocznych upraw marchwi, pietruszki, selera i pasternaku, będących roślinami żywicielskimi dla tego owada. Samice składają jaja w sąsiedztwie roślin lub u nasady naci. Owad dorosły, żywi się nektarem, należy zatem usuwać wszelkie kwitnące chwasty w okolicy plantacji marchwi. Cieniolubna muchówka unika pól wystawionych na działanie wiatru, pozbawionych wokół krzewów i większej roślinności. Zaobserwowano, że deszczowanie plantacji zwiększa stopień porażenia korzeni przez tego szkodnika. Larwa (jasnożółta z połyskiem, walcowata, długości 5-8 mm) pierwszego pokolenia może całkowicie zniszczyć kilka młodych roślin w stadium jednego liścia właściwego. Jej rozwój trwa przeciętnie 3-4 tygodnie. Muchówki drugiego pokolenia pojawiają się zwykle na przełomie lipca i sierpnia. Larwy drugiego pokolenia żerują w korzeniu, drążąc płytkie korytarze wypełnione rdzawymi, półpłynnymi odchodami.

Profilaktyka i zwalczanie:
 Należy wysiewać nasiona kompleksowo zaprawiane według aktualnych programów ochrony roślin, co chroni młode rośliny przed pierwszym pokoleniem połyśnicy marchwianki. Ważne jest wykonanie głębokiej orki zimowej i przestrzeganie co najmniej trzy letniej przerwy w uprawie marchwi. Nie powinno się wchodzić z baldaszkowymi wcześniej niż w trzecim roku po oborniku, gdyż zapach świeżego nawozu wabi dorosłe owady. Skuteczne zwalczanie chemiczne drugiego pokolenia połyśnicy można osiągnąć stosując sygnalizację. W tym celu ustawia się 4 żółte tablice lepowe (o rozmiarach 20x20 cm), po jednej na każdym brzegu pola. Progiem zagrożenia jest odłowienie od 1 do 3 muchówek przez 3 kolejne dni dla pierwszego pokolenia, natomiast drugiego pokolenia 0,75 do 1 muchówki (są to średnie wartości z 4 tablic). Błędna identyfikacja szkodnika na tablicach może być przyczyną nieskutecznej ochrony, z uwagi na wykonanie zabiegu w nieodpowiednim terminie. Do opryskiwania plantacji przeciwko drugiemu pokoleniu połyśnicy można zastosować
Stosowane preparaty to: Dursban 480EC (1,5 l/ha), Owadofos Extra 480 EC (1,5 l/ha), Pyrinex Extra 480 EC (1,5 l/ha) oraz Pyrifos Gold 480 EC (0,9 - 1,5 l/ha).


przenosi na poczatek strony

 
 Bawełnica topolowo-marchwiana Pemphigus phenax

Objawy:
późnym latem i jesienią, na korzeniach widoczne są kolonie mszyc przykryte białą, watowatą woskowiną spadek plonów nawet do 60% na glebach zwięzłych

Profilaktyka i zwalczanie:
 Plantację należy zakładać z dala od skupisk topól. W razie silnego opanowania marchwi przez szkodnika, powinno się przyspieszyć termin zbioru korzeni. Zaprawy nasienne nie zabezpieczają przed bawełnicą, dlatego zaleca się opryski zgodnie z zaleceniami.

Rozwój:
Bawełnica topolowo marchwiana jest mszycą koloru jasnożółtego o długości 3 mm. Jest gatunkiem dwudomowym. Wiosną rozwija się na topolach, wydając od 3 do 6 pokoleń. W wyniku żerowania larw na liściach topoli powstają gruszkowate wyrośla tzw. galasy. Od czerwca uskrzydlone osobniki przelatują na plantacje marchwi, dając początek bezskrzydłym 6 do 9 pokoleniom żerującym na podziemnych częściach korzeni. Szkodnik ten wysysa soki z nasady bocznych korzonków wyrastających z korzenia palowego. Przy braku widocznych uszkodzeń, następuje zahamowanie wzrostu korzenia i spadek plonu. Największa szkodliwość bawełnicy przypada na sierpnień i wrzesień, kiedy przyrost masy korzeni jest największy. Jesienią we wrześniu lub październiku pojawiają się uskrzydlone osobniki, które przelatują z powrotem na topole, gdzie zimują pod korą, w stadium jaja.
Ochrona. Nie należy zakładać plantacji w pobliżu większych skupisk topól. W przypadku opanowania przez szkodnika ponad 30% powierzchni uprawy, należy przyspieszyć termin zbioru korzeni.
Istotne zmniejszenie strat daje zaprawianie nasion insektycydem Gaucho 350 FS (w połączeniu z zaprawami grzybobójczymi) tak, jak to podano w części dotyczącej ochrony przed połyśnicą. Pozostałe zaprawy owadobójcze nie są skuteczne w zwalczaniu bawełnicy.
Jeżeli do zaprawiania nasion użyto innego niż Gaucho preparatu, to w pierwszej połowie sierpnia należy plantację opryskać jednym z następujących insektycydów:
Pirimor 500 WG (0,5 kg/ha), Pirimor 25 WG (l kg/ha), Orthene 75 SP (l kg/ha), Nurelle D 550 EC (0,5 l/ha) lub Confidor 200 SL (0,5 l/ha). Zabieg należy powtórzyć po 7–10 dniach.


przenosi na poczatek strony

 
 Rolnice Agrotis
Agrotis segetum, Agrotis ypsilon, Agrotis exclamationis, Agrotis c-nigrum

Obraz uszkodzeń:
gąsienice uszkadzają nadziemne i podziemne części roślin, często
wciągając ich fragmenty do swoich podziemnych kryjówek młode osobniki mogą wchodzić na rośliny i uszkadzać liście głębsze lub płytsze dziury, wygryzane w korzeniach kompletnie zniszczone wschody i młode rośliny - powstawanie tzw. “łysin”

Rozwój:
Rolnice to nocne motyle należące do polifagów tzn. mogą żerować na wielu gatunkach roślin. Charakterystyczną cechą wszystkich rolnic jest zwijanie się gąsienic w “kłębuszek” w czasie spoczynku lub w razie zaniepokojenia. Zimują dorosłe gąsienice w glebie na głębokości 10-20 cm. Zaczynają żerować wiosną, gdy temperatura przekracza 10oC. W drugiej połowie maja, w miejscu żerowania budują sobie jamki, w których się przepoczwarzają. Okres ten może trwać od 10 do 40 dni. Motyle pojawiają się pod koniec maja lub na początku czerwca. Samice składają jaja w ilości od 400 do 2000 na dolnych liściach lub wprost do ziemi. Późnym latem, do pierwszych przymrozków można również zaobserwować szkody wyrządzane przez rolnice. W Polsce u większości gatunków rolnic rozwija się tylko jedno pokolenie, wyjątkowo dwa .

Profilaktyka i zwalczanie:
 Pole przeznaczone pod uprawę marchwi należy wcześniej zlustrować pod względem obecności rolnic. Nagromadzenie tych szkodników występuje przede wszystkim po wieloletnich uprawach roślin motylkowych, po łąkach i po pastwiskach. Najważniejszym zabiegiem ograniczającym występowanie rolnic jest podorywka wykonana bezpośrednio po zbiorze roślin, oraz głęboka orka jesienna. Zaorywanie nieużytków, oraz ugorów w znacznym stopniu zmniejsza populację tego szkodnika. Najskuteczniejszą jednak metodą zwalczania rolnic jest stosowanie insektycydów granulowanych, bezpośrednio po zbiorze roślin, przed siewem. Granulat po rozsypaniu należy zmieszać z ziemią do głębokości 6-10 cm. Temperatura ziemi nie może być niższa niż 15 oC, w niższych temperaturach gąsienice przechodzą w stan spoczynku i zabieg jest nieskuteczny. W razie stwierdzenia uszkodzeń na roślinach spowodowanych żerowaniem rolnic należy zastosować oprysk interwencyjny. Oprysk powinno się wykonywać w godzinach wieczornych.  Preparat: Bulldock 025 EC


przenosi na poczatek strony

 
 Mszyca głogowo-marchwiana Disaphis crataegi

Objawy:
Kolonie mszyc osiedlają się u nasady liści marchwi. Pokryte są szarą, woskową wydzieliną.

Rozwój:
Zimują jaja na korze pędów głogu. Samice oraz larwy żerują początkowo na dolnej stronie liści, tworząc na ich powierzchni karminoczerwone wybrzuszenia. W połowie maja uskrzydlone samice przelatują na marchew, gdzie w zależności od warunków pogodowych, rozwija się 3-9 pokoleń. W suche lata rozwijają się tylko 3 pokolenia mszycy.

Profilaktyka i zwalczanie:
Zwalczanie najczęściej nie jest konieczne. Mszyca ta jest na ogół skutecznie niszczona przy okazji zabiegów przeciwko bawełnicy topolowo-marchwianej.
Najczęściej stosuje się następujące preparaty: Pirimor 500 WG (0,4 – 0,5 kg/ha) oraz Roztoczol Extra 050 CS (0,12 l/ha).


przenosi na poczatek strony

 Golanica zielonka Trioza apicalis

Objawy:
Zarówno larwy, jak i postacie dorosłe żerujące na liściach powodują ich skędzierzawienie. Uszkodzone rośliny zachowują przez cały okres wegetacji zieloną barwę, ale ich rozwój może ulec zahamowaniu.

Rozwój:
Jest to niewielki, żółtozielony pluskwiak długości około 3 mm, o daszkowtych ułożonych skrzydłach. Larwy są bezskrzydłe, płaskie, żółte z wyraźnym owłosieniem brzeżnej części ciała. Pozostają przytwierdzone nieruchomo do powierzchni liści. Zimują dorosłe owady na marchwi pozostawionej w polu lub innych gatunkach roślin. Okres składania jaj trwa u tego gatunku od maja do sierpnia. Jedno pokolenie rozwija się przez około 4 tygodnie.

Profilaktyka i zwalczanie:
Po zauważeniu pierwszych uszkodzonych liści należy przeprowadzić zabieg zgodnie z zaleceniami
Do zwalczania stosuje się Pirimor 500 WG (0,4 – 0,5 kg/ha) oraz Roztoczol Extra 050 CS (0,12 l/ha).


przenosi na poczatek strony

  
 Guzak północny Meloidogyne hapla

Objawy:
Zaatakowane rośliny słabo rosną, wytwarzają liczne korzenie boczne oraz wyrośla różnego kształtu i wielkości (od 1,5-3 mm), z których wyrastają drobne korzonki. Wyrośla znajdują się na cienkich, bocznych korzeniach, które zostają w glebie gdy marchew wyrwiemy.

Rozwój:
Nicień, występujący na glebach lekkich i organicznych. Zimują jaja w wyroślach na korzeniach lub galaretowatych woreczkach w glebie. Wiosną larwy wchodzą do gleby i wnikają do korzeni. Straty plonu z plantacji silnie porażonych mogą sięgać 50%.

Profilaktyka i zwalczanie:
Na polach zasiedlonych przez guzaka zaleca się uprawę roślin jednoliściennych (zboża, kukurydza). Zwykle dwuletnia przerwa w uprawie roślin żywicielskich wystarcza, by populacja tego szkodnika spadła do poziomu nie zagrażającemu uprawom marchwi. Stosowanie metod chemicznych jest ekonomicznie nieuzasadnione


przenosi na poczatek strony

 Wszystkie choroby wirusy szkodniki występujące na marchwi

 CHOROBY GRZYBOWE:
    Alternarioza naci marchwi,
    Czarna zgnilizna marchwi,
    Chwościk marchwi,
    Mączniak prawdziwy,
    Rizoktonioza marchwi,
    Sucha zgnilizna korzeni,
    Fioletowe gnicie korzeni,
    Fytoftoroza korzeni,
    Plamistość zgorzelowa,
    Czernienie korzeni marchwi,
    Zgnilizna twardzikowa,
    Szara pleśń,
    Rizoktonioza korzeni marchwi,
    Likorioza korzeni marchwi i pietruszki,
    Czarna plamistość korzeni marchwi,

BAKTERIE:
    Bakteryjna plamistość marchwi,
    Parch zwykły marchwi,
    Mokra zgnilizna korzeniowych,

WIRUSY:
    Żółta plamistość wirusowa,
    Wirus czerwonej mozaiki,

CHOROBA MYKOPLAZMATYCZNA:
   Żółtaczka Astra,

CHOROBA FIZJOLOGICZNA:
    rozwidlenia korzeni,

SZKODNIK - NICIEŃ:
    Guzak północny,
    Korzeniak szkodliwy,
    Mątwik marchwiowy,

SZKODNIK - OWAD:
    Połyśnica marchwianka,
    Mszyca wierzbowo-marchwiana,
    Bawełnica topolowa,
    Miniarka marchwianka,
    Golanica zielonka,
    Pchełka ziemna,przenosi na poczatek strony
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego