Miedzian Ekstra 350 SC - Sklep ogrodniczy

 Statystyki
Statystyki
Jesteśmy też na facebooku.
POLUB NAS
Przejdź do treści

Menu główne:

Miedzian Ekstra 350 SC

MIEDZIAN Ekstra 350 SC    
OPIS DZIAŁANIA
 Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi .

                                  
               

                    ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
      ROŚLINY SADOWNICZE
Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Wykonać 1-2 zabiegi w sezonie.

a) JABŁOŃ, GRUSZA 
-parch jabłoni, parch gruszy. -Zalecana dawka: 1,5 l/ha. Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha.
 b) JABŁOŃ, GRUSZA 
-zaraza ogniowa. Stosować w dawkach: -w okresie kwitnienia:  jabłoń: 1,5 l/ha  grusza: 1,5 l/ha - w okresie wzrostu owoców:  jabłoń: 0,75 l/ha  grusza: 0,75 l/ha. Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha. Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.
 d) WIŚNIA Etykieta Miedzian Extra 350 SC, załącznik do decyzji MRiRW 2 
-brunatna zgnilizna drzew pestkowych. -Zalecana dawka: 3 l/ha. Zalecane ilości wody: 500-750 l/ha. Środek stosować na początku kwitnienia i w pełni kwitnienia. 
e) BRZOSKWINIA 
-kędzierzawość liści brzoskwini. -Zalecane stężenia: 1% (1000 ml środka w 100 litrach wody). Zalecane ilości wody: 700 l/ha. Stosować w okresie bezlistnym przed rozpoczęciem wegetacji. 
f) WIŚNIA, CZEREŚNIA
- rak bakteryjny drzew pestkowych. - zalecana dawka :1,5-3l/ha. Środek w dawce 3l/ha stosować w okresie nabrzmiewania pąków kwiatowych, a w dawce 1,5-2 l/ha w okresie kwitnienia i wzrostu owoców. 

 ROŚLINY WARZYWNE
a) POMIDOR (W GRUNCIE) 
-bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka. -Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha. Zalecana ilość wody 700 l/ha. Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. 
b) POMIDOR (POD OSŁONAMI)
-bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka. -Zalecane stężenie: 0,3% (300 ml środka w 100 litrach wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120 l/1000 m2 . Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. 
c) OGÓREK (W GRUNCIE)
-bakteryjna kanciasta plamistość -Ogranicza również występowanie mączniaka rzekomego dyniowatych w początkowej fazie wzrostu. -Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 700 l/ha. Środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka rzekomego 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
d) FASOLA 
-bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń. -Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 700 l/ha. Etykieta Miedzian Extra 350 SC, załącznik do decyzji MRiRW 3 Środek stosować zapobiegawczo wykonując 2-3 zabiegi w odstępach co 7 dni, zwłaszcza w przypadku zagrożenia chorobami bakteryjnymi. 

UWAGI:
 1. Wyższe dawki środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami lub przy dłuższych odstępach między zabiegami.
 2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. 
 3. W ogórku zabieg może powodować żółknięcie brzegów liści, które z czasem zanika. 

III OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji burak cukrowy, chmiel, jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie, brzoskwinie, pomidory, ogórki, fasola - 7 dni. 

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZAT I PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY Uwaga: W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 1,8 l/ha - stosować po wieczornym oblocie pszczół, - nie stosować w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). 

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. 

VI PRZECHOWYWANIE Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC. Chronić przed dziećmi. 

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Etykieta Miedzian Extra 350 SC, załącznik do decyzji MRiRW 4 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcja dołączoną do środka myjącego. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie. 


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego