Ogórek - Sklep ogrodniczy

 Statystyki
Statystyki
Jesteśmy też na facebooku.
POLUB NAS
Przejdź do treści

Menu główne:

Ogórek

Porady > Warzywa - choroby
OGÓREK - choroby i szkodniki
(wybór tematu przez kliknięcie na nim)


Alternarioza dyniowatych - Alternaria cucumerina (Ellis et Everth)
Antraknoza dyniowatych - Colletotrichum orbiculare (Berk. et Mont.) v. Arx.
Bakteryjna kanciasta plamistość ogórka - Pseudomonas syringae pv.lachrymans (Smithet Bryan)
Mączlik szklarniowy - Trialeurodes vaporariorum Westw.
Mączniak prawdziwy dyniowatych - Erysiphe cichoracearum (D.C. et Merat)
Mączniak rzekomy dyniowatych - Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.)
Mokra zgnilizna łodygi - Phytium spp., Phytophtora spp.
Mozaika ogórka - Cucumber mosaic virus CMV
Mszyce - Myzus spp.
Parch dyniowatych - Cladosporium cucumerinum Ellis et Arth.
Przędziorek chmielowiec - Tetranychus urticae Koch.
Przędziorek szklarniowiec - Tetranychus telarius
Szara pleśń - Botrytis cinerea Pers.
Śmietka kiełkówka lub glebowa - Delia platura Meig.
Wciornastek tytoniowiec - Thrips tabaci
Wciornastek zachodni - Frankliniella occidentalis
Zgnilizna twardzikowa - Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Sacc. et Trott.
Zgnilizny korzeni - Pythium - polska nazwa zgnilak
Zgnilizna pierścieniowa ogórka Phytophthora parasitica
Zgorzel siewek ogórka - Phytium debaryanum Hesse
Zmiennik lucernowiec - Lygus rugulipennis Popp.
Zgorzel podstawy łodyg Didymella lycopersici

Objawy choroby:
Objawy choroby uwidaczniają się zwykle kilka tygodni po posadzeniu rośliny, a nierzadko dopiero przed rozpoczęciem zbiorów. W dolnej części łodygi, tuż nad powierzchnią gruntu, pojawiają się zielonooliwkowe, brunatniejące, nekrotyczne plamy, obejmujące pierścieniem łodygę. Martwa kora pęka. Na przekroju poprzecznym łodygi obserwuje się wyraźne zbrunatnienie wiązek przewodzących sięgające poza fazę zgorzeli. W obrębie porażonych tkanek grzyb wytwarza liczne piknidia w postaci czarnych punktów, co stanowi cechę rozpoznawczą sprawcy choroby. Przy bardzo dużej wilgotności powietrza, w wyniku wtórnych infekcji, tworzą się czasem plamy w górnych partiach łodygi, przeważnie w kątach liści.

Zwalczanie:
Parowanie lub fumigacja gleby skutecznie eliminuje sprawcę choroby. Przestrzegać prawidłowego zmianowania. Wysiewać zaprawione nasiona. Chore rośliny usuwać wraz z korzeniami. W okresie wegetacji, w miarę zagrożenia chorobą, roślny opryskiwać fungicydami.

Zobacz preparaty zwalczające Zgorzel podstawy łodyg: Previcur Energy 840 WG


przenosi na początek strony
Zgnilizny korzeni
Grzyby z rodzaju:Pythium - polska nazwa zgnilak
Są pospolitymi sprawcami zgorzeli siewek i porażają rośliny przede wszystkim w najwcześniejszych fazach uprawy. Wiele gatunków tego patogenu masowo kolonizuje korzenie roślin w różnych fazach uprawy powodując początkowo pojedyncze nekrotyczne plamy, a następnie gnicie całych korzeni. Czasem może również wystąpić mokra zgnilizna szyjki korzeniowej. Gniciu korzeni może towarzyszyć nagłe więdnięcie liści, wyraźne zahamowanie wzrostu roślin, a nawet — gdy zostaną silnie porażone — ich zamieranie.
Pythium ultimum - wywołuje na korzeniach duże, szybko powiększające się nekrozy
Pythium debaryanum — mniejsze, niezbyt liczne i powiększające się dość wolno
Erwinia carotovora – sprawca zgnilizny pierścieniowej
Phytophthora cryptogea oraz Phytophthora megasperma - powodują gnicie korzeni i szyjki korzeniowej
Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici – sprawca choroby fuzarioza zgorzelowa
Porażenie roślin grzybem powoduje brązowienie i gnicie korzeni, brunatnienie wewnętrznych tkanek piętki korzeniowej (szczątkowa pozostałość palowego korzenia rośliny) i podstawy łodygi oraz wiązek przewodzących w dolnej części łodygi, najczęściej do wysokości 30 cm.

Zobacz preparaty zwalczające Zgnilizny korzeni: Previcur Energy 840 WGprzenosi na początek strony
Mozaika ogórka - Cucumber mosaic virus CMV

WYSTĘPOWANIE: ogórek i pozostałe rośliny z rodziny dyniowatych ( prócz kawona), w gruncie i pod osłonami (tunele foliowe i szklarnia).

OBJAWY:
    - pierwsze objawy już na 6-tygodniowych roślinach w postaci jasnozielonych, żółtych , nieregularnie rozmieszczonych plamek na liściu.
    - liście mogą być pomarszczone, zniekształcone, mniejsze.
    - owoce są drobniejsze, pokryte żółtymi plamkami, guzami, brodawkami,J
    - rośliny są skarłowaciałe, o krótszych międzywężlach, żle rosną i owocują.

ZWALCZANIE: - uprawiać odmiany odporne,
    - usuwać chore rośliny natychmiast po zauważeniu objawów,
    - zwalczać wieloletnie chwasty, które mogą być gospodarzami wirusa,
    - zwalczać mszyce i inne owady będące wektorami wirusów.przenosi na początek strony
Bakteryjna kanciasta plamistość liści ogórka łac. Pseudomonas syringae pv. lachrymans

Objawy choroby:
Choroba występuje na większości gatunków roślin dyniowatych, lecz bardziej powszechnie na ogórkach uprawianych w polu, rzadziej pod osłonami.
Objawy na liściach występują dość licznie w postaci drobnych do 0,5 cm średnicy, początkowo wodnistych plam o kształcie ograniczonym nerwami (kanciastym). W okresach wysokiej wilgotności w miejscach plam na liściu po ich dolnej stronie pojawiają się mętne, śluzowate krople wycieku bakteryjnego. Po kilku dniach tkanki liścia w tych miejscach zamierają i wypadają – powstają typowe dla tej choroby otwory w liściach. Sprawca choroby może przetrwać donastępnego sezonu na resztkach porażonych roślin oraz na nasionach. Chorobie sprzyja wysoka wilgotność. Rozprzestrzenia się wraz z powietrzem i wodą w okresach opadów deszczu lub deszczowania oraz mechanicznie w czasie zbioru owoców lub prac
pielęgnacyjnych.

Zwalczanie:
Należy przestrzegać 2-3 letniej przerwy w uprawie ogórka na tym samym polu. W uprawach integrowanych zaleca się uprawę gorczycy jako przedplonu - ogranicza to występowanie bakteryjnej kanciastej plamistości na ogórkach. Z chwilą zagrożenia chorobą stosować profilaktycznie zabiegi ochronne przez opryskiwanie środkiem bakteriobójczym lub fungicydami miedziowymi. Należy pamiętać, że środki miedziowe posiadają 7 dni karencji, mogą wywoływać objawy fitotoksyczności i można je stosować tylko do początku kwitnienia roślin.

Zobacz preparaty zwalczające Bakteryjna kanciasta plamistość liści ogórka:

    Funguran OH 50 WP
    Champion 50 WP
    Flowbrix 380 SC
    Cuproxat 345 SC
    Curzate Cu 49,5 WP
    Kocide 2000 35 WG
    Mag 50 WP
    Miedzian 50 WG
    Miedzian 50 WP
    Miedzian Extra 350 SCprzenosi na początek strony
Antraknoza ogórka
Sprawca choroby: łac. Colletotrichum coccoides / Colletotrichum atramentarium

Objawy choroby:
Patogenem jest grzyb, występujący na różnych gatunkach roślin uprawnych szczególnie w okresie upalnego lata. Powoduje on żółknięcia, więdnięcia i zamierania liści, postępujących od wierzchołka ku nasadzie porażonego pędu. Antraknoza wpływa na obniżenie plonu owoców, ponadto wpływa na pogorszenie jakości plonu, gdyż owoce są drobniejsze.

Zwalczanie:
Przestrzeganie kilkuletniego zmianowania. Zaprawianie nasion i opryskiwanie roślin zarejestrowanymi fungicydami.

Zobacz preparaty zwalczające Antraknoza ogórka:
    Sancozeb 80 WP
    Indofil 80 WP
    Flowbrix 380 SCprzenosi na początek strony
Alternarioza dyniowatych - Alternaria cucumerina (Ellis et Everth)
Antraknoza dyniowatych - Colletotrichum orbiculare (Berk. et Mont.) v. Arx.

WYSTĘPOWANIE:
    - najczęściej na melonie, czasami też na ogórkach,
    - występowaniu sprzyja deszczowa i ciepła pogoda - zwykla w czasie owocowania.

OBJAWY:
    - na górnej stronie liścia pojawiają się małe, okrągłe plamki z szarobiałym środkiem. Potem plamy powiększają się i brązowieją., a zasychająca tkanka wypada..

ZWALCZANIE:
    - ograniczyć deszczowanie roślin
    - środki zwalczające mączniaka rzekomego (np Amistar i Bravo) zapobiega występowaniu Alternariozy - spacjalne zabiegi są zbędne.przenosi na początek strony
Mączniak rzekomy dyniowatych - Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.)

WYSTĘPOWANIE:
    - najgroźniejsza choroba ogórków uprawianych w gruncie i pod osłonami,
    - zaatakowane są głownie liście
    - występowaniu sprzyja ciepła i wilgotna pogoda.

OBJAWY:
    - już w końcu czerwca mogą występować chlorotyczne, oliwkowo-zielone , kanciaste plamy,
    - póżniej na dolnej stronie liści pojawia się szro-fioletowy nalot zarodników grzyba- charakterystyczny dla tej choroby.
    - plamy mogą się zlewać i stopniowo obejmują całaą pow. liścia. Liście zasychają, póżniej , w krótkim czasie, zasycha cała roślina.

Zwalczanie:
Po wystąpieniu pierwszych objawów choroby opryskiwać co 7-14 dni fungicydami. Uprawiać odmiany o mniejszej podatności na mączniaka rzekomego, np. Aladyn, Atlas, Cezar, Parys, Kmicic. Nowe odmiany mieszańcowe o wyraźnie mniejszej podatności wymagają oprysków, ale w mniejszej ilości.

Zobacz preparaty zwalczające Mączniak rzekomy dyniowatych:

    Gwarant 500 SC
    Funguran OH 50 WP
    Helm Cymi 72,5 WP
    Dithane Neotec 75 WG
    Sancozeb 80 WP
    Ekonom MC 72,5 WP
    Ekonom MM 72 WP
    Armetil M 72 WP
    Champion 50 WP
    Ranman 400 SC Twin Pack
    Indofil 80 WP
    Flowbrix 380 SC
    Acrobat MZ 69 WG
    Infinito 687,5 SC
    Mildex 711,9 WG
    Ridomil Gold MZ 67,8 WG
    Cuproxat 345 SC
    Curzate Cu 49,5 WP
    Curzate M 72,5 WP
    Curzate Top 72,5 WG
    Kocide 2000 35 WG
    Konkret Mega 72 WP
    Mag 50 WP
    Miedzian 50 WG
    Miedzian 50 WP
    Miedzian Extra 350 SC
    Planet 72 WP
    Rywal 72 WP
    Banko 500 SCprzenosi na początek strony
Mączniak prawdziwy dyniowatych - Erysiphe cichoracearum (D.C. et Merat)

WYSTĘPOWANIE:
    - ogórek i pozostałe gatunki warzyw dyniowatych
    - głównie w uprawach pod osłonami, rzadziej w gruncie,
    - występowaniu sprzyja ciepła i wilgotna pogoda.

OBJAWY:
    - na górnej stronie liści - biały, póżniej biało-szary, mączysty nalot, przy nasilaniu choroby - nalotem pokrywa się cała, górna blaszka liściowa, a także pędy,
    - bardzo rzadko nalot pojawia się na dolnej stronie liści,

ZWALCZANIE:
    - uprawiać odmiany tolerancyjne i odporne,
    - po zakończeniu wegetacji dokładnie usunąć resztki roślinne,
    - chronić zgodnie z obowiązującymi zaleceniamiprzenosi na początek strony

Parch dyniowatych - Cladosporium cucumerinum Ellis et Arth.

WYSTĘPOWANIE:
    - na ogórku, rzadziej na dyni i melonie,
    - na pędach, liściach, zawiązkach owoców i owocach.

OBJAWY:
    - na zaatakowanych organach pojawiają się nieregularne, brunatne plamy z ciemniejszą obwódką.
    - w miejscach przebarwień tkanka zasycha i wykrusza się. Na liściach powstają dziury, a na owocach - nekrotyczne, zagłębione plamy. Powierzchnia plam jest skorkowaciała, sucha.
    - w warunkach dużej wilgotności, na powierzchni owoców pojawia się biały, póżniej ciemnooliwkowy, aksamitny nalot. Na powierzchni plam mogą pojawiać się krople gumowatej cieczy.

ZWALCZANIE:
    - uprawa odmian odpornych - większość naszych odmian jest odporna na tę chorobę,
    - usuwać resztki roślinne i odkażać ziemię termicznie lub chemicznie,
    - chronić zgodnie z obowiązującymi zaleceniami
Chore narządy gniją ,i rośliny zamierają. Rozwój choroby można zahamować przez podniesienie temperatury.
Zwalczanie polega na opryskiwaniu Funabenem 50 lub Topsinem M w stężeniu 0,07% albo Sadoplonem 75 w stężeniu 0,2%. Po zakończeniu cyklu uprawowego należy odkazić podłoże przez parowanie. Porażonych roślin nie należy wyrzucać na kompost. Stosuje się też Sancozeb 80 WP


przenosi na początek strony
Szara pleśń - Botrytis cinerea Pers.

WYSTĘPOWANIE:
    - na ogórkach głównie pod osłonami,częściej - nieogrzewanymi rzadziej w uprawie polowej,
    - występowaniu sprzyja niska temperatura i wysoka wilgotność oraz brak ruchu powietrza,
    - szczególnie w miejscu skaleczeń, cięć i w miejscu zetknięcia owocu z podłożem.

OBJAWY:
    - na siewkach występują objawy zgorzeli - rośliny przewracają się i zamierają,
    - na stąrszych roślinach w miejscu infekcji pojawiają się szkliste, wodniste plamy gnilne. Pokrywają się one szarobrunatnym, puszystym nalotem,
    - liście i pędy ponad miejscami infekcji więdną i zamierają.

ZWALCZANIE:
    - resztki roslinne spalić ( nie wyrzucać na kompost!), pole głęboko zaorać,
    - odkażać ziemię w szklarniach termicznie lub chemicznie,
    - chronić zgodnie z obowiązującymi zaleceniami
opryskiwać rołiny co 10 - 14 dni ( przy wysokim zagrożeniu - co 7dni) np.Amistarem 250 SC 0,1 %, dawka cieczy - 1000-2000 l/ha, lub
Euparenem Multi 50 WG - 0,15 %.


przenosi na początek strony
Zgnilizna twardzikowa - Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Sacc. et Trott.

WYSTĘPOWANIE:
    - na ogórku, głównie w szklarniach,

OBJAWY:
    - głównie na pędach , czasem na owocach, pojawiają się szkliste, wodniste plamy, pierścieniowo obejmują cały pęd,
    - plamy pokrywają się białym, watowatym nalotem
    - wewnątrz, rzadziej na zewnątrz porażonych pędów lub owoców tworzą się liczne, nieregularne grudki (sklerocja) - cecha charakterystyczna dla tej choroby.

ZWALCZANIE:
    - resztki roslinne spalić ( nie wyrzucać na kompost!), by nie dopuścić do dostania się sklerocjów do gleby,
    - podłoże odkażać termicznie,
    - chronić zgodnie z obowiązującymi zaleceniami
Zobacz preparaty zwalczające Zgnilizna twardzikowa:
  Contans WG, Contans XX


przenosi na początek strony
Zgorzel siewek ogórka - Phytium debaryanum Hesse
Mokra zgnilizna łodygi - Phytium spp., Phytophtora spp.
Fuzaryjne więdnięcie ogórków - Fusarium spp.

WYSTĘPOWANIE:
    - na ogórku w szklarni , a także, podczs wilgotnej, chłodnej pogody - w gruncie.

OBJAWY:
    - porażone kiełki obumierają i gniją,
    - małe róślinki ( najczęściej w stadium liścieni ), przewracają się na skutek przewężenia szyjki korzeniowej lub mokrej zgnilizny, lub zaczopowanie naczyń,
    - starsze rośliny też ulegają porażeniu w okolicach szyjki korzeniowej, może pojawić się różowawy nalot, na skutek zaczopowania wiązek przewodzących - rośliny więdną, póżniej zasychają.

ZWALCZANIE:
    - dezynfekcja podłoża do wysiewu,
    - unikać podłoży o złych warunkach wodno - powietrznych (zbyt ciężkich, zlewnych)
    - zaprawiać nasiona
    - chronić zgodnie z obowiązującymi zaleceniami
Zwalczanie:
Na rozsadnikach stosować tylko rozłożony kompost z dodatkiem piasku i mączki bazaltowej, co daje dobrą przepuszczalność podłoża i zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się wody. Nasiona zaprawiać przed siewem. Po wysiewie nasion nie dopuszczać do zaskorupiania się gleby przed wschodami. Rozsadę przed wysadzeniem dokładnie przejrzeć i odrzucić wszystkie rośliny z objawami zgorzeli. Takie rośliny można przeznaczyć na kompost.

Zobacz preparaty zwalczające Zgorzel siewek:
    Dithane Neotec 75 WG
    Sancozeb 80 WP
    Previcur Energy 840 WG
    Zaprawa nasienna T 75 DS/WS


przenosi na początek strony
Mączlik szklarniowy - Trialeurodes vaporariorum Westw.

OBRAZ USZKODZEŃ:
    - występuje na roślinach pod osłonami, czasami latem przenoszą się na rośliny w gruncie,
    - na liściach, początkowo żółtawe plamki,
    - szybko powięszająca się liczba plamek prowadzi do żółknięcia całych liści. Żółte liście obumierają i opadają. Rośliny zamierają.
    - wydzielana przez mączlika rosa miodowa zalepia aparaty szparkowe i stanowi pożywkę dla grzybów pleśniowych-co dodatkowo osłabia rośliny

OWAD:
    - białe, uskrzydlone owady (1 - 1,5 mm) dorosłe żerują i składają jaja na dolnej stronie liści. Wylęgłe, nieruchome larwy wysysają soki z liści.
    - w szklarni może rozwinąć się 10 pokoleń w roku.

ZWALCZANIE:
    - staranna dezynfekcja pustych szklarni siarką lub formaliną,
    - stosować izolację między uprawami roślin ozdobnych i warzywnych,
    - Żółta tablica - pułapka lepowa
    - po zauważeniu pierwszych owadów opryskiwać rośliny lub odparowywać zoocydy.
Do zwalczania biologicznego możemy wykorzystać pasożytniczą dobrotnicę szklarniową. Przy zwalczaniu chemicznym, wykonujemy oprysk z zastosowaniem
Mospilan 20 SP, Kimon 100 EC, Confidor 200 SL, Apacz 50 WG, Preferal. Zabieg należy powtórzyć 2-3 krotnie w odstępach około tygodniowych.


przenosi na początek strony
Przędziorek chmielowiec - Tetranychus urticae Koch.
Przędziorek szklarniowiec - Tetranychus telarius

OBRAZ USZKODZEŃ:
    - występuje na roślinach pod osłonami, rzadziej w gruncie.
    - na górnej stronie liści bardzo liczne drobne, żółtawe plamki. Póżniej plamki brunatnieją.
    - na dolnej stronie liści - delikatna powłoka pajęczyny, drobne pajęczaki, a także mączysty nalot ( wylinki).
    - liście odbarwiają się, zamierają i przedwcześnie opadają.

OWAD:
    - mały pajęczak ( 0,5 mm ), bezbarwny, jasnozielony lub żółty z ciemniejszymi plamkami, z 4 parami nóg. Zimujące samice są pomarańczowe, larwa jest mniejsza i ma 3 pary nóg. Jaja są kuliste , żółtawe do czerwonej.
    - zimują zapłodnione samice w szklarniach, w szczelinach drzew, pod opadłymi liśćmi,
    - w kwietniu, maju samice po opuszczeniu kryjówek żerują i składają jaja na roślinach,
    - osobniki dorosłe i larwy wysysają sok z liści (najczęściej w kątach nerwów) Najsilniejsze zagrożenie występuje od czerwca do sierpnia.
    - w ciągu roku mogą pojawić się 3 - 5 pokolenia,
    - suche powietrze i wysoka temp. sprzyja rozwojowi przędziorków.

ZWALCZANIE:
    - dezynfekcja szklarni 5 % roztworem formaliny,
    - rośliny zraszać wodą , szklarnie często wietrzyć i zacieniać,
    - chronić zgodnie z obowiązującymi zaleceniami
Przy niewielkiej ilości przędziorka można go delikatnie spłukać wodą, można również wykorzystać mydło potasowe, jak i olej parafinowy. Do walki z przędziorkiem możemy wykorzystać dobroczynka szklarniowego, czyli naturalnego wroga przędziorka. Jeżeli mamy do czynienia z masowym wystąpieniem, wówczas niezbędne będzie zastosowanie środków chemicznych. Roślinę opryskujemy stosując np. Karate Zenon 050 CS,Magus 200 SC, Vertimec 018 EC. Należy pamiętać, że zabieg należy powtórzyć 2-3- krotnie, w odstępach, co 7-10 dni.


przenosi na początek strony
Wciornastek tytoniowiec - Thrips tabaci
Wciornastek zachodni - Frankliniella occidentalis

OBRAZ USZKODZEŃ:
    - na górnej stronie liścia - drobne,jasnożółte, okrągłe lub lekko kanciaste plamki,
    - na dolnej stronie liści - plamki są srebrzyste, zauważyć też można małe owady i czarne punkciki - odchody owadów.
    - silne opanowane liście żółkną, brunatnieją i zamierają, a kwiaty nie zawiązują owoców.

OWAD:
    - owad dorosły o przecinkowatym kształcie, długości ok.1,5 mm, czarny lub ceglastobrązowy,
    larwy - krwistopomarańczowe lub kremowożółte.
    - zimują owady dorosłe w resztkach roślinnych i w glebie
    - samice wskładają jaja w pąki kwiatowe lub pod skórkę liści. Wylęgłe larwy i osobniki dorosłe żerują na dolnej stronie liści i w pąkach kwiatowych.
    - w szklarni może rozwinąć się kilka pokoleń szkodnika.
    - w latach ciepłych i suchych szkodnik może atakować rośliny na polach w pobliżu osłon.

ZWALCZANIE:
    - opryski rozpocząć po zuważeniu szkodnika na niebieskich pułapkach lepowych lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. W razie potrzeby zabieg należy powtórzyć. Najczęściej stosowane preparaty to: Kung-Fu 050 CS (0,12 l/ha), Pilar-Lambda-Cyhalotryna 050 CS (0,12 l/ha), LambdaCe Z 050 CS (0,12 l/ha), lub Sumi-Alpha 050 EC.


przenosi na początek strony
Mszyce - Myzus spp.

OBRAZ USZKODZEŃ:
    - na ogórka w gruncie i pod osłonami
    - na dolnej stronie liścia widoczne kolonie żerujących szkodników,
    - owady żerując, powodują deformacje, żółknięcie i zamieranie liści, pąków kwiatowych i zawiązków,
    - na rosie miodowej wydzielanej przez mszyce mogą rozwijać się grzyby czerniowe,
    - mszyce mogą powodować szkody pośrednio, przenosząc wirusy np. wirusa żółtej mozaiki ogórka.

OWAD:
    - owad dorosły - długości 1,3 - 1,9 mm. zielony, czrnozielony, larwy są żółte, żółtozielone,
    - mogą zimować w szklarni lub na chwastach i innych roślinach,
    - wiosną może pojawić się w szklarni, na uprawy polowe przenosi się w miesiącach letnich,
    - przy wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza mogą rozwinąć się w polu 2-3 pokolenia.

ZWALCZANIE:
    - Zwalczanie mszyc należy rozpocząć po zauważeniu pierwszych żerujących kolonii. W tym celu należy użyć następujących preparatów: Kung- Fu 050 CS (0,12 l/ha), Pirimor 500 WG (0,3 – 0,5 kg/ha) lub Sumi-Alpha 050 EC (0,2 l/ha)


przenosi na początek strony
Zmiennik lucernowiec - Lygus rugulipennis Popp.

OBRAZ USZKODZEŃ:
    - owady dorosłe i larwy żerują w wierzchołkowej części pędu, wysysają soki z liści, kwiatów i łodyg,
    - nakłute komórki brunatnieją, zamierają - powstają nieregularne otwory, młode liście i pędy rosną nadal - powstają dziury, pęknięcia, deformacje.
    - silnie porażone rośliny słabiej owocują - pąki kwiatowe przedwcześnie opadają,

OWAD:
    - owad dorosły jest zielonobrunatnym pluskwiakiem o spłaszczonym ciele, wielkości 4-8 mm.
    - zimują owady dorosłe na zeschlych liściach, sciółce,
    - wiosną składają jaja na roślinach żywicielskich , pierwsze pokolenie żeruje w maju, czerwcu.
    - w lipcu, sierpniu pojawiają się żerujące larwy drugiego pokolenia.

ZWALCZANIE:
    - w okresach masowego pojawienia się szkodnika wykonać oprysk zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. Oprysk wykonać wcześnie rano lub póżno wieczorem z uwagi na małą ruchliwość owadów. W okresie masowego pojawienia się szkodnika ogórki należy opryskać preparatem Sumi-Alpha 050 EC w dawce 0,2 l/ha. Zabieg można ograniczyć jedynie do miejsc występowania szkodnika.


przenosi na początek strony
Śmietka kiełkówka lub glebowa - Delia platura Meig.

OBRAZ USZKODZEŃ:

    - larwy uszkadzają pęczniejące i kiełkujące nasiona, uszkadzają liścienie, w części podliścieniowej niszczą stożki wzrostu,
    - kiełkujące rośliny zamierają, brak wschodów.

OWAD:
    - owad dorosły - szara muchówka, długości 3-5 mm,
    - jaja są złożone na ziemi w pobliżu wschodzących roślin,
    - białe larwy długości 7 mm żerują na roślinach (maj, czerwiec), potem przepoczwarczają się w glebie,
    - w lipcu pojawia się drugie pokolenie śmietki o mniejszym znaczeniu gospodarczym, mogą żerować na póżnych odmianach warzyw.

ZWALCZANIE:
    - Najskuteczniejszą metodą ochrony jest profilaktyczne zaprawianie nasion.
    - można wschodzące rośliny okrywać włókniną.


przenosi na początek strony
Zgnilizny korzeni - Pythium

Są pospolitymi sprawcami zgorzeli siewek i porażają rośliny przede wszystkim w najwcześniejszych fazach uprawy. Wiele gatunków tego patogenu masowo kolonizuje korzenie roślin w różnych fazach uprawy powodując początkowo pojedyncze nekrotyczne plamy, a następnie gnicie całych korzeni. Czasem może również wystąpić mokra zgnilizna szyjki korzeniowej. Gniciu korzeni może towarzyszyć nagłe więdnięcie liści, wyraźne zahamowanie wzrostu roślin, a nawet — gdy zostaną silnie porażone — ich zamieranie.
Porażenie roślin grzybem powoduje brązowienie i gnicie korzeni, brunatnienie wewnętrznych tkanek piętki korzeniowej (szczątkowa pozostałość palowego korzenia rośliny) i podstawy łodygi oraz wiązek przewodzących w dolnej części łodygi, najczęściej do wysokości 30 cm.

Preparaty zwalczające:
    Previcur Energy 840 WG


przenosi na początek strony

Zgnilizna pierścieniowa
Grzyb wywołujący chorobę poraża wiele gatunków roślin, występuje w podłożu. Najczęściej atakuje pomidory, ogórki i paprykę. Objawy są widoczne wkrótce po posadzeniu rozsady do gruntu, w postaci zgnilizn korzeni, podstawy łodygi oraz owoców. U młodych roślin powoduje zgniliznę dolnej części łodygi, wywołując jej załamywanie. U starszych zgnilizna jest obserwowana na najniżej położonych owocach, dotykających gleby. Na owocach pojawiają się szarobrunatne plamy, otoczone brunatnym pierścieniem. Na plamach może występować delikatny, białoszary nalot grzybni.

Preparaty zwalczające:
    Previcur Energy 840 WG

przenosi na początek strny
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego